Το έργο

Επισκόπηση έργου

Πριν την πανδημία Covid, οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν μειώσει σημαντικά τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Ωστόσο, η τάση αυτή δεν είναι βέβαιη στο μέλλον λόγω των ραγδαίων αλλαγών στα εκπαιδευτικά συστήματα. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο αριθμός των μαθητών που αποδεσμεύονται από τη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να αυξηθεί και να προκαλέσει ένα νέο κύμα πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από μαθητές δυσαρεστημένους με τις πρόσφατες αλλαγές, που προτιμούν να εισέλθουν νωρίτερα στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, η νέα αγορά δεν θα είναι ακμάζουσα και δεκτική, αλλά ανταγωνιστική με αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας. Γι’ αυτό, είναι  σημαντικό να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των νέων στην εκπαίδευσή τους και, ταυτόχρονα, να τους εξοπλίσουμε με τις δεξιότητες εκείνες, που θα αυξήσουν τις δυνατότητες απασχόλησής τους στο μέλλον.

Στόχος

Στόχος του έργου FMID είναι η προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού των νέων και των εκπαιδευτών νέων. Το έργο επιδιώκει να αυξήσει την πολιτιστική ευαισθητοποίηση των νέων, να βοηθήσει την κατανόησή τους και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη παρέχοντας φωνή, εργαλεία και ικανότητες στους νέους, για να εκφράζονται και να κατανοούν ο ένας τον άλλον.

Ειδικοί στόχοι

  • Να δημιουργήσει μια σειρά πηγών δημιουργίας βίντεο για νέους.

  • Να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές νέων στην παροχή κατάρτισης για τη δημιουργία βίντεο με τη βοήθεια μιας ειδικά σχεδιασμένης ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης και εγχειριδίου.

  • Να παρέχει μια σειρά εικονικών περιβαλλόντων μάθησης και συνεργασίας για την ανταλλαγή των αποτελεσμάτων του έργου, τη χρήση των εκπαιδευτικών πόρων και την διάδοση των βίντεο που δημιουργήθηκαν από τους συμμετέχοντες του έργου.

  • Να παρέχει μια σειρά εκδηλώσεων τόσο για τους νέους όσο και για τους εκπαιδευτές νέων.

Έταιροι

Future in Perspective Ltd. (FIPL)

Η Future In Perspective Ltd. είναι μια ιδιωτική εταιρεία που εδρεύει στην παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας και ειδικεύεται στους τομείς της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της παραγωγής μέσων ενημέρωσης, του στρατηγικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης και αξιολόγησης επιχειρήσεων. Μέσω των εργασιών μας σε εθνικά και χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, έχουμε εμπλακεί και υποστηρίξει τοπικές ομάδες νέων, κοινότητες μεταναστών, ηλικιωμένους και άτομα που απουσίαζαν από την εκπαίδευση, ώστε να επανασυνδεθούν με τους παρόχους υπηρεσιών και τις κύριες προσφορές εκπαίδευσης και κατάρτισης. Διαθέτουμε επίσης τεχνογνωσία στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε εξειδικευμένες αγορές, όπως ο δημιουργικός, ο πολιτιστικός και ο πράσινος τομέας, για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων. Επιπλέον, έχουμε συνεργαστεί με νέους και ενήλικες για την παροχή μιας σειράς διαφορετικών προγραμμάτων στους τομείς της παραγωγής μέσων ενημέρωσης και της διαχείρισης σταδιοδρομίας, υποστηρίζοντας την επόμενη γενιά δημιουργικών ατόμων να οικοδομήσουν και να διατηρήσουν επιτυχημένη σταδιοδρομία στον τομέα.

 

ACUMEN

Η Acumen Training είναι μια ιδιωτική εταιρεία που ειδικεύεται στην εκπαίδευση και τη συμβουλευτική. Στόχος της Acumen Training είναι να υποστηρίξει τη διαχείριση στην αγορά εργασίας και τη δημιουργία δικής της επιχείρησης. Η εταιρεία προσφέρει κατάρτιση και συμβουλευτική, αναπτύσσει οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό, διεξάγει έρευνα, σχεδιάζει και παράγει εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Η ομάδα μας έχει εμπειρία στον γραφιστικό σχεδιασμό (δημιουργία λογότυπων και branding) και στην ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού (που χρησιμοποιείται στην ηλεκτρονική μάθηση και στην περιδιπλούμενη μάθηση). Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη διάδοση και προώθηση των έργων. Η εταιρεία εδρεύει στο Rzeszow, πρωτεύουσα της επαρχίας Subcarpathian στη νότια Πολωνία

 

Ο εταίρος συνεργάζεται με εκπαιδευτές έμπειρους σε πολλούς τομείς και διαθέτει προσωπικό που μπορεί να παρέχει τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την ανάπτυξη έργων που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε διάφορα θέματα με ιδιαίτερη έμφαση στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα. Τα μέλη του προσωπικού της Acumen Training είναι προηγμένα στη διαχείριση έργων, τη διοίκηση, τη διάδοση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση. Η εταιρεία διαθέτει μεγάλο δίκτυο επαφών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, συνεργαζόμενη με εταιρείες κατάρτισης, ενώσεις, ιδρύματα επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ειδικούς στον τομέα της αγοράς εργασίας και της επιχειρηματικότητας.

 

Η Acumen Training επικεντρώνεται στους νέους, υποστηρίζοντάς τους στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, στη διαχείριση στην αγορά εργασίας και στην ίδρυση δικής τους επιχείρησης. Η εταιρεία τους υποστηρίζει στην απόκτηση δεξιοτήτων και εμπειριών που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και την ηγεσία. Η ομάδα μας έχει εμπειρία στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (συμπεριλαμβανομένου του branding), στη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού (podcasts, βίντεο, εκπαιδευτικά δωμάτια απόδρασης, πόροι μίνι μαθησιακής μορφής). Έχουν επίσης εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνών και στην ανάπτυξη εκθέσεων. Διαθέτουμε τον εξοπλισμό για την ηχογράφηση και την επεξεργασία υψηλής ποιότητας οπτικοακουστικού υλικού. Η ομάδα μας περιλαμβάνει επίσης δύο γραφίστες με εμπειρία στο σχεδιασμό π.χ. λογότυπων, ενημερωτικών δελτίων, διαφημιστικού υλικού και branding υλικού.

 

Rightchallenge Association

Η Rightchallenge Association είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που έχει ως στόχο την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως μέσο κοινωνικής ένταξης και ίσων ευκαιριών. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των ανθρώπων – ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση, την ηλικία ή το φύλο – προκειμένου να τους προετοιμάσει να παρεμβαίνουν και να συμμετέχουν σε όλες τις διαστάσεις της κοινωνίας, όπως η οικογένεια, η εργασία, η κοινότητα και ο ελεύθερος χρόνος. Έτσι, ως οργανισμός που ασχολείται ενεργά με την κοινότητα, ένας από τους πυλώνες μας είναι η δια βίου μάθηση, επειδή έχουμε την πεποίθηση ότι είναι απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς προάγει την ενεργό, δημοκρατική και υπεύθυνη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά.

 

Jugendförderverein Parchim/Lübz e.V.

Ο Jugendförderverein Parchim/Lübz e. V. (“JFV”) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1992. Σήμερα, το ίδρυμα απασχολεί πάνω από 100 άτομα σε έξι διαφορετικές τοποθεσίες στη Δυτική Πομερανία της Γερμανίας. Ο οργανισμός έχει ως αποστολή να δώσει καινοτόμα ερεθίσματα για την ενθάρρυνση της επαγγελματικής ένταξης των μειονεκτούντων και ευάλωτων νέων, πιο συγκεκριμένα όσων εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων, των ενηλίκων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και των ανέργων ενηλίκων. Το JFV προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που επικεντρώνονται στις ανάγκες αυτών των ομάδων-στόχων και έχουν ως στόχο να τους προετοιμάσουν, να τους παρακινήσουν και να τους ενθαρρύνουν για κατάρτιση ή απασχόληση στην αγορά εργασίας, καθώς και να τους υποστηρίξουν και να τους καθοδηγήσουν στην προσωπική τους ανάπτυξη. Η συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή προγράμματα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του έργου του JFV. Κατά τη διάρκεια αυτού του έργου, το κύριο καθήκον του JFV είναι να ενεργεί ως συντονιστής του έργου.

 

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε στο:

e-mail: info@jfv – pch.de

Τηλέφωνο: +49 (0)3871 63 190

Fundación Siglo22

Το Fundación Siglo22 είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται σε όλη την εθνική επικράτεια υπό την προστασία των Ιδρυμάτων του Υπουργείου Παιδείας. Οι σκοποί που καθορίζουν το έργο του Ιδρύματός μας είναι οι εξής:  Ανάπτυξη προγραμμάτων και έργων που διευκολύνουν την ενσωμάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Βελτίωση της ισότητας των φύλων και δημιουργία προγραμμάτων για τη βελτίωση των ίσων ευκαιριών μέσω των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ανάπτυξη προγραμμάτων και έργων που σχετίζονται με τη μάθηση και τη δημιουργία κοινών δικτύων γνώσης. Παρακινούμενη από την ανάγκη βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος και των ελλείψεων στην ισότητα των φύλων, στις αρχές του 2011 μια αρχική ομάδα τριών επαγγελματιών αποφάσισε να ξεκινήσει το Siglo22, στο έργο αυτό προσχώρησαν άλλοι τρεις επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης, της ισότητας των φύλων και των τεχνολογιών. Αποστολή μας είναι η συνεισφορά σχετικών εμπειριών στην εκπαίδευση και την κοινωνία, οι οποίες συμβάλλουν στη σταθερή βελτίωσή τους μέσω έργων καινοτομίας για την προώθηση της μάθησης και της αλλαγής. Το όραμά μας βρίσκεται στο δρόμο για τη δημιουργία ενός συνεχούς υποστρώματος προσωπικής ανάπτυξης που υποστηρίζεται από τη συνεχή αναζήτηση της καινοτομίας και της συνεργασίας, προωθώντας τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ όλων των ανθρώπων. Δραστηριοποιούμαστε σε τρεις βασικούς τομείς:  Εκπαίδευση: ειδικευόμαστε στην ηλεκτρονική μάθηση, στις πλατφόρμες LMS και στις διδακτικές δεξιότητες. Ισότητα των φύλων: φύλο και νέοι, δικτύωση γυναικών. Έργα της ΕΕ: συνεργασία σε συνιδρυτικά έργα Erasmus+.

 

CARDET

Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, τη διαχείριση έργων, την κατάρτιση και την ηλεκτρονική μάθηση. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα έργα σχετικά με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων στους τομείς της κοινωνικής εργασίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Τα μέλη της ομάδας και του διοικητικού συμβουλίου του εκπροσωπούνται από ευρωπαϊκά και διεθνή ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, κέντρα κατάρτισης και διεθνείς οργανισμούς και έχουν βαθιά γνώση του τομέα της κατάρτισης ενηλίκων και του οικονομικού αλφαβητισμού, ενώ το CARDET επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής προόδου. Το CARDET συγκεντρώνει μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων με δεκαετίες παγκόσμιας εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την επαγγελματική κατάρτιση, τη σχεδιαστική σκέψη, την καινοτομία, την εκπαιδευτική έρευνα, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δε συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός έργου: 2021-1-DE04-KA220-YOU-000028485

This website © 2022 by FMID Project is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Copyright © 2022 | Privacy policy