Ηλεκτρονική μάθηση

Η διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης δίνει την ευκαιρία στους νέους και τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας να έρθουν σε επαφή με πόρους σχετικούς με το βίντεο, όπως ψηφιακά δωμάτια απόδρασης, podcasts, βίντεο, PDF, παρέχοντάς τους πληθώρα πληροφοριών για τη διαδικασία κινηματογράφησης. Επιπλέον, οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν το δικό τους υλικό.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δε συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός έργου: 2021-1-DE04-KA220-YOU-000028485

This website © 2022 by FMID Project is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Copyright © 2022 | Privacy policy