E-learning

Internetowa platforma edukacyjna daje szansę młodym ludziom i osobom pracującym z młodzieżą na zapoznanie się z materiałami wideo, takimi jak cyfrowe przerwy, podcasty, filmy, pliki PDF, które dostarczają im wielu informacji na temat procesu tworzenia filmu. Ponadto, zarejestrowani użytkownicy mogą przesyłać własne materiały.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla stworzenia tej strony nie oznacza poparcia dla jej zawartości, która odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji na niej zawartych.
Numer projektu: 2021-1-DE04-KA220-YOU-000028485

This website © 2022 by FMID Project is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Copyright © 2022 | Privacy policy