Tworzenie filmów na rzecz integracji i rozwoju młodzieży

E-learning

Portal e-learningowy projektu będzie głównym interfejsem edukacyjnym dla rezultatów projektu. Będzie oferował angażujące środowisko dla studentów i edukatorów chcących rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie tworzenia wideo.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla stworzenia tej strony nie oznacza poparcia dla jej zawartości, która odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji na niej zawartych.
Numer projektu: 2021-1-DE04-KA220-YOU-000028485

This website © 2022 by FMID Project is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Copyright © 2022 | Privacy policy