Rezultaty

Zasoby do tworzenia filmów wideo w celu zwiększenia szans na zatrudnienie i rozwój młodych ludzi

Młodzi ludzie będą tworzyć wysokiej jakości filmy wideo skupiające się na perspektywie zdolności do zatrudnienia, samorozwoju i przedsiębiorczości. Zachęcanie młodych ludzi do swobodnej i kreatywnej pracy bez żadnych granic, z wykorzystaniem zainteresowań i nowoczesnych umiejętności, które już posiadają, pomaga im w budowaniu pewności siebie w poszukiwaniu pracy i tworzeniu biznesu w przyszłości.

Program doskonalenia zawodowego i podręcznik dla wychowawców młodzieży

Proponowany program doskonalenia zawodowego i podręcznik wyposaży wychowawców młodzieży w materiały potrzebne do: wspierania jej z troską i empatią oraz zachęcania do kontynuowania nauki przez całe życie i odpowiedzialnego planowania przyszłości.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla stworzenia tej strony nie oznacza poparcia dla jej zawartości, która odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji na niej zawartych.
Numer projektu: 2021-1-DE04-KA220-YOU-000028485

This website © 2022 by FMID Project is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Copyright © 2022 | Privacy policy