Δελτίο Τύπου 2

Παρουσιάστηκε ευρωπαϊκό κινηματογραφικό έργο για την ένταξη και την ανάπτυξη των νέων

Οι νικητές των τοπικών κινηματογραφικών φεστιβάλ κέρδισαν ένα ταξίδι στη Μαδρίτη

Το πρόγραμμα FMID “Κινηματογραφική παραγωγή για ένταξη και ανάπτυξη” στον τομέα της νεολαίας ξεκίνησε επίσημα τον Νοέμβριο του 2021 και θα υλοποιηθεί έως τον Αύγουστο του 2023.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δε συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός έργου: 2021-1-DE04-KA220-YOU-000028485

This website © 2022 by FMID Project is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Copyright © 2022 | Privacy policy